Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > IS HOREN MET EEN CI VERGELIJKBAAR MET NORMAAL HOREN?

Is horen met een CI vergelijkbaar met normaal horen?

In het slakkenhuis van een goedhorende persoon bevinden zich duizenden zintuigcellen. Deze zintuigcellen zorgen voor de geluidsoverdracht. Ze zijn bij een slechthorende of dove persoon defect of afwezig waardoor er slechts gedeeltelijk of geen overdracht mogelijk is.

De elektrodehouder van een cochleair implantaat komt via het ronde venster de scala tympani van het slakkenhuis binnen. Langs de eerste winding van het slakkenhuis reikt hij tot halfweg de tweede winding van het slakkenhuis. In dit gebied situeren zich de akoestische eigenschappen van de medeklinkers die de belangrijkste informatie verschaffen om spraak te verstaan. De lage tonen worden minder rechtstreeks gestimuleerd. De meeste mensen, die voordien nog gehoord hebben, beschrijven de geluiden die ze opvangen met een cochleair implantaat in eerste instantie als “schril”, ”kil” en “metalig”.


Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat, brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas