Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > IS HOREN MET EEN CI VERGELIJKBAAR MET HOREN MET EEN KLASSIEK TOESTEL?

Is horen met een CI vergelijkbaar met horen met een klassiek toestel?

Het hoorproces met een klassiek hoortoestel verloopt op dezelfde wijze als het normale horen: geluidsgolven komen via het buitenoor en langs het middenoor in het binnenoor terecht en worden daar als elektrische signalen doorgegeven aan de gehoorzenuw. Om het probleem van de defecte zintuigcellen te overbruggen moet er selectief extra versterking geboden worden en dit gebeurt door middel van een aangepast hoortoestel. De kwaliteit van de geluidssensatie is dan wel anders dan bij een normaalhorend oor, maar zal toch natuurlijker overkomen dan bij een cochleair implantaat. Het hoorproces met een cochleair implantaat verloopt anders: de rol van het buitenoor en het middenoor valt weg. De in het slakkenhuis ingebrachte stimulatiecontacten vervangen de rol van de zintuigcellen en zorgen voor een rechtstreekse overdracht van de elektrische signalen naar de gehoorzenuw. Het aantal stimulatiecontacten is beperkt en afhankelijk van het merk implantaat. De stimulatiecontacten bevinden zich bovendien in de eerste winding en halfweg de tweede winding van het slakkenhuis waar de hogere tonen (>1000 Hz) gesitueerd zijn. De elektrodehouder bereikt dus niet de top van het slakkenhuis waar de lagere tonen (<1000 Hz) gesitueerd zijn. Dit zorgt ervoor dat de geluidssensatie anders is dan bij een klassiek hoortoestel. Niet alleen de plaats waar de geluiden doorgegeven worden in het slakkenhuis en het aantal stimulatiecontacten zorgen voor een andere geluidssensatie maar ook de wijze waarop het geluid binnenkomt. Bij een hoortoestel komt het geluid binnen in het oor via een luidsprekertje, bij een cochleair implantaat via een elektrische zenuwstimulatie. Lichte, matige en sommige zware gehoorverliezen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van klassieke hoortoestellen. Voor sommige zware gehoorverliezen en zeker in het geval van doofheid biedt een klassiek hoortoestel geen hulp. In geval van twijfel kan een proefperiode met een klassiek hoortoestel uitsluitsel geven.


Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat,brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas