Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > BESCHRIJVING VAN EEN CI > WAT IS ELCTRO-AKOESTISCHE STIMULATIE?

Wat is elektro-akoestische stimulatie?

Elektro-akoestische stimulatie of EAS is horen met een cochleair implantaat in combinatie met een klassiek hoortoestel aan eenzelfde oor. Een cochleair implantaat stimuleert op elektrische wijze en richt zich vooral op de hoge tonen. Het klassieke hoortoestel stimuleert het natuurlijke restgehoor op akoestische wijze en dit vooral voor de lage tonen. EAS is aangewezen bij:

  • personen met een partiële doofheid
  • personen die weinig baat hebben bij een klassiek hoortoestel
  • personen die onvoldoende spraakverstaan met een hoortoestel, zelfs in de best mogelijke luisteromstandigheden

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een EAS gelden dezelfde voorwaarden als bij de klassieke cochleaire implantaten.

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat, brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas