Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID >FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN > RECHTENVERKENNER

Rechtenverkenner

Wat vind je in de rechtenverkenner?

De website www.rechtenverkenner.be geeft een online overzicht:

 • van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie ...
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen ...
 • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

De basisinformatie over elk recht is opgenomen in een gedetailleerde fiche met daarin:

 • een omschrijving van het recht
 • de voorwaarden waaraan je moet voldoen
 • de aanvraagprocedure
 • de documenten die je bij jouw aanvraag moet meebrengen
 • de contactgegevens van de dienst waar je het recht aanvraagt
 • een overzicht van andere interessante rechten

Hoe zoek je in de rechtenverkenner?

Elke opzoeking in de rechtenverkenner start met het ingeven van je postcode. Deze bepaalt de gemeentelijke en provinciale rechten die moeten verschijnen. Klik hiervoor op de knop “Uw postcode invoeren” rechts bovenaan.

Na het invoeren van de postcode kan je de rechtenverkenner op verschillende manieren doorzoeken. De zoekmogelijkheden zijn opgenomen in het navigatiemenu bovenaan de site:

 • Doelgroepen
 • Thema’s
 • Persoonlijk profiel
 • Van A-Z / Trefwoorden

Het resultaat van uw zoekopdracht is steeds een overzicht van de relevante rechten. Extra icoontjes bij elk recht geven informatie over:

 • de herkomst van het recht
  federaal  federaal recht
  vlaams  Vlaams recht
  provinciaal  provinciaal recht
  lokaal  gemeentelijk recht

 • de toegang tot het recht
  2mannetjes  algemeen recht: iedereen heeft hier recht op
  1mannetje  individueel recht: u moet aan bepaalde voorwaarden voldoen

Door te klikken op de benaming van het recht open je een fiche met de gedetailleerde informatie.

Zoeken op doelgroep

In de rechtenverkenner zijn acht doelgroepen (ouderen, chronisch zieken, werkzoekenden …) opgenomen. Door te zoeken op doelgroep krijg je een overzicht van de rechten van belang voor de specifieke doelgroep.

Opmerking: vaak behoor je tot meerdere doelgroepen – bekijk dan de rechten voor elke doelgroep waartoe je behoort.

Zoeken op thema

In de rechtenverkenner zijn veertien thema’s (welzijn, arbeid, wonen, onderwijs …) opgenomen. Door te zoeken op thema krijg je een overzicht van de rechten die horen bij het gekozen thema.

Zoeken via een persoonlijk profiel

Met het persoonlijk profiel krijg je een overzicht op maat van je rechten. Je voert in enkele invulschermen informatie in over onder meer je woning, gezin, opleiding en werk. De rechtenverkenner zoekt dan gericht welke rechten voor jou van toepassing zijn.

Zoeken in een alfabetisch totaaloverzicht of op trefwoord

Via het navigatiemenu Van A-Z krijg je een overzicht van alle sociale rechten of zoek je op trefwoord naar een bepaald recht.

Opmerking: de vroegere benaming van een recht is vaak als trefwoord gekoppeld aan de nieuwe benaming. Zoek je bijvoorbeeld naar het ‘bestaansminimum’, dan krijg je een overzicht van rechten in verband met het leefloon.

Op zoek naar diensten en voorzieningen?

De rechtenverkenner werkt samen met de interprovinciale sociale kaart om ook voorzieningen en organisaties op het terrein beter bekend te maken. Via zogenaamde dienstenfiches zoek je gericht naar bepaalde diensten als poetshulp, rust- of verzorgingstehuizen of een klusjesdienst in jouw gemeente.

De dienstenfiches zijn in de rechtenverkenner terug te vinden onder de benaming ‘Sociale kaart - Voorzieningen voor’ gevolgd door de naam van de doelgroep of het thema.

Handige tools

Algemene rechten verbergen

Algemene rechten (2mannetjes) gelden voor iedereen. Ze verschijnen altijd in het zoekresultaat. Wil je alleen een overzicht van de rechten waaraan voorwaarden verbonden zijn (1mannetje), klik dan rechts onderaan op de knop ‘Algemene rechten verbergen’

PDF overzicht opvragen

Wil je een overzicht bijhouden van de resultaatlijst, klik dan onderaan op de knop "PDF overzicht opvragen". Om ook een detailfiche van bepaalde rechten op te nemen, moet je het selectievakje voor deze rechten eerst aanvinken.

Een (pdf) document verschijnt met volgende elementen:

 • de door jou ingevoerde gegevens, het geselecteerde thema of de gekozen doelgroep
 • een overzicht van de rechten die dit opleverde: elk recht is aanklikbaar en verwijst naar de online versie van het geselecteerde recht
 • voor de aangevinkte rechten verschijnt ook de gedetailleerde fiche in de pdf

En verder

Links

Op de pagina 'Links' vind je per doelgroep en per thema relevante internetlinks

Rechtenverkenner.be

De rubriek rechtenverkenner.be bevat nuttige achtergrondinformatie. Je vindt er onder meer een handleiding om de rechtenverkenner te gebruiken.
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas