Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID >FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN > VAPH

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

Het VAPH subsidieert hiertoe diensten, voorzieningen en personen met een handicap op verschillende domeinen.

Het VAPH verleent financiële ondersteuning aan mensen die ten gevolge van een handicap extra hulp of hulpmiddelen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Deze handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of psychisch zijn en de beperkingen die eruit voortvloeien, moeten langdurig en ernstig zijn.

De hulpverlening situeert zich momenteel op 3 domeinen:

  • Zorg
    Begeleiding aan huis of verblijf en begeleiding in een voorziening en dit zowel voor minderjarigen als meerderjarigen
  • Individueel Materiële Bijstand (IMB)
    Aanvullende uitrusting aan de woning, hulpmiddelen ter verbetering van de mobiliteit, hulpmiddelen bij communicatie, diverse hulpmiddelen dagelijks leven, pedagogische hulp voor hogere studies, bijstand door een doventolk op het werk en in de thuissituatie…
  • Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)
    Een op maat berekend budget dat mensen met een handicap in staat stelt een assistent in dienst te nemen om voor hen te zorgen.


Om in aanmerking te komen voor het VAPH moet de persoon met een handicap jonger zijn dan 65 jaar en in Vlaanderen verblijven.

Wie ingeschreven is voor de leeftijd van 65 jaar kan ook nadien van de ondersteuning blijven genieten.

De PmH richt zich naar een Multidisciplinair Team (MDT) voor het opmaken van het inschrijvingsverslag en het motiveren van de concrete hulpvraag. Het team zoekt samen met de persoon uit welke hulpverlening hij nodig heeft en zorgt voor de opmaak van het dossier. Dit gebeurt op basis van gesprekken, verslagen en bijkomende onderzoeken.

In de loop van 2016 treedt ook het decreet “Persoonsvolgende financiering” (PVF) in werking; eerst voor meerderjarigen, na evaluatie ook voor minderjarigen. Dit zal tevens gevolgen hebben voor de aanvraagprocedure.

Het VAPH biedt je een herwerkte brochure aan over hulpmiddelen en aanpassingen. In deze publicatie vind je informatie over welke hulpmiddelen en aanpassingen je kan aanvragen en wie daarbij kan helpen. De brochure ‘Hulpmiddelen en aanpassingen’ kan je consulteren via de website

Je vindt meer gedetailleerde informatie over 'hulpmiddelen’, 'woningaanpassingen' en 'aanpassingen van de wagen' terug op de website.

Klik voor meer informatie www.vaph.be.
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas