Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID >FINANCIELE TEGEMOETKOMINGEN > FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Tegemoetkomingen aan personen met een handicap

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ) voorziet tegemoetkomingen voor personen met een handicap. 

Wat:

De tegemoetkomingen streven naar de vervanging of aanvulling van het inkomen van de persoon met een handicap (PmH) die niet in staat is, wegens zijn handicap, een voldoende inkomen te verwerven, of de bijkomende lasten te dragen. Er bestaan 3 soorten tegemoetkomingen:

  • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
  • Integratietegemoetkoming (IT)
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

Voor wie:

Het recht op een tegemoetkoming is onderworpen aan verschillende voorwaarden op het vlak van leeftijd, nationaliteit, verblijf, medische criteria en inkomen. 

Hoe aanvragen:

  • De PmH wendt zich hiervoor tot het “Sociaal Huis” van zijn gemeente of tot de Dienst Bevolking in het gemeentehuis van zijn woonplaats. Daar wordt zijn aanvraag geregistreerd en elektronisch doorgestuurd naar de FODSZ.
  • De PmH ontvangt van de Dienst Bevolking de nodige formulieren om in te vullen en zal indien nodig opgeroepen worden voor een medisch onderzoek bij een arts verbonden aan de FODSZ.
  • Nadien krijgt men de beslissing thuis toegestuurd.
  • Bij de beslissing zit ook een overzicht van de andere sociale en fiscale voordelen waarop men recht heeft.
  • Indien men niet akkoord gaat met deze beslissing kan hiertegen beroep aangetekend worden via de arbeidsrechtbank.

Opmerking

Soms heeft de PmH geen recht op een tegemoetkoming, omwille van bv. een te hoog inkomen, maar kan hij wel recht hebben op sociale en/of fiscale maatregelen. Als de inkomsten te hoog zijn, kan de aanvrager een uitdrukkelijke vraag tot medisch onderzoek stellen, louter met de bedoeling een attest te verkrijgen.

Hoe aanvragen:

Men kan zich hiervoor wenden tot het “Sociaal Huis” van zijn gemeente of tot de Dienst Bevolking in het gemeentehuis van zijn woonplaats. Vragen naar een formulier: “Evaluatie van de handicap”

Er volgt nadien een medisch onderzoek. Na dit onderzoek wordt het algemeen attest toegestuurd waarop vermeld staat of de aanvrager al dan niet voldoet aan de minimale medische voorwaarden.

 

Meer info: http://www.handicap.fgov.be, gratis nummer 0800 987 99 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u)
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas