Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > COCHLEAIR IMPLANTAAT > NUTTIGE INFO > KOSTPRIJS

Kostprijs
  • Een cochleair implantaat kost meer dan 20.000 euro. Het wordt bijna volledig terugbetaald als de adviserende geneesheer en het College van geneesheren- directeurs van het RIZIV hier mee instemmen. Bij volwassenen geldt de terugbetaling slechts voor één cochleair implantaat en bij kinderen tot 12 jaar wordt het tweede implantaat ook terugbetaald bij gunstig advies.
  • Bij een implantatie hoort steeds een operatie dus ook een ziekenhuisopname. Zorg daarom op voorhand voor een goede hospitalisatieverzekering.
  • Je vraagt best vooraf even na bij de mutualiteit welke onkosten terugbetaald worden. Normaliter worden de ingreep en het verblijf in het ziekenhuis (uitgezonderd kamer alleen) door de mutualiteit gewaarborgd.
  • Herstellingen of vervangingen van onderdelen, zoals microfoon en geluidsprocessor, vallen bij kinderen tot 8 jaar de eerste drie jaar onder garantie van het toestel. Daarna heb je om de 5 jaar recht op een upgrade van de geluidsprocessor.
  • Indien nodig is er na 5 jaar een mogelijkheid tot tussenkomst van het RIZIV voor een upgrade van het uitwendige deel van je CI.
  • Voor de revalidatie wordt door het RIZIV een periode voorzien waarin terugbetaling mogelijk is. Bij de revalidatie moet je zelf een kleine som remgeld betalen.
  • Een cochleair implantaat houdt extra kosten in. Het batterijverbruik is afhankelijk van het type implantaat en van het aantal uren dat de geluidsprocessor gedragen wordt. Er is geen tegemoetkoming voor batterijen. De meeste merken hebben herlaadbare batterijen.

Bron: CAR Sint-Lievenspoort (2014) wegwijs in horen met een cochleair implantaat,brochure, CAR Sint-Lievenspoort, Gent
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas