Informatie

INFORMATIE > SLECHTHORENDHEID > ONDERZOEK EN REVALIDATIE > THUISBEGELEIDINGSDIENST

Thuisbegeleidingsdienst

 

In elke Vlaamse provincie is er een Thuisbegeleidingsdienst voor dove en slechthorende personen:

 

 

 • Antwerpen: Thuisbegeleiding Jonghelinckshof
  www.koca.be

 

 

 

In Oost-Vlaanderen werkt Ahosa vzw samen met de Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort vzw. Deze dienst begeleidt zowel dove en slechthorende kinderen, jongeren als volwassenen uit de provincie Oost-Vlaanderen. Kinderen met een vertraagde spraak-en taalontwikkeling (SLI) kunnen er ook terecht.

De dienst begeleidt volwassenen die doof of slechthorend geboren zijn en zelfstandig (gaan) wonen,  en volwassenen die op latere leeftijd doof of slechthorende geworden zijn.

Werking:

 • Lukt de communicatie met jouw familie, partner, vrienden, niet goed meer?
 • Ervaar je onbegrip in jouw omgeving (studies, werk, gezin, vrienden, hobby’s)?
 • Wil je graag contact met andere doven en slechthorenden, om ervaringen uit te wisselen?
 • Heb je vragen in verband met hulpmiddelen, tegemoetkomingen en andere dienstverlening aan dove en slechthorende personen?
 • Is doof of slechthorend zijn voor jou in bepaalde situaties nog erg confronterend?
 • Wil je graag jouw verhaal over slechthorend of doof zijn kwijt?
 • Hebben jouw ouders, partner, vrienden, familieleden vele vragen over hoe ze met jouw slechthorendheid of doofheid moeten omgaan?
 • Zoek je naar nieuwe manieren om te communiceren?
 • Wensen jouw leerkrachten en medestudenten, werkgever en collega’s of zorgverleners  meer informatie over doofheid of slechthorendheid?


Dan kan de Thuisbegeleidingsdienst Sint-Lievenspoort misschien iets voor jou betekenen!

Het aanbod omvat thuisbegeleiding, contactactiviteiten en outreach (vorming) op maat.

Voor meer info: www.thuisbegeleiding-slp.be of neem contact!
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas