Informatie
Nuttige adressen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)

Directie-generaal Personen met een handicap

Administratief Centrum Kruidtuin

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50 bus 150

1000 Brussel

Gratis nummer: 0800 987 99 (dagelijks van 8u30 – 16u30)

www.handicap.fgov.be HandiN@minsoc.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën 

Contactcenter

North Galaxy

Koning Albert II-laan 33, bus 230

1030 Brussel Tel: 02/572 57 57

www.minfin.fgov.be
info.tax@minfin.fed.be 

Vlaamse Belastingsdienst

Mercuriusgebouw

Bauwensplaats 13

9300 Aalst

Gratis Vlaamse Infolijn: 1700 onroerendevoorheffing@vlaanderen.be
http://belastingen.vlaanderen.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Hoofdbestuur Zenithgebouw                                                                                                                                 

Koning Albert II-Laan 37                                                                                                                                        

1030  Brussel

Tel. 02/225.84.11

informatie@vaph.be

www.vlafo.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Afdeling Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 51

9000 Gent

Tel: 09/269.23.11

gent(_AT_)vaph.be

Intersectorale Toegangspoort Oost-Vlaanderen

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus53 - 9000 Gent

Tel.: 09/276.17.90      

stijn.beirens(_AT_)jongerenwelzijn.be

www.jongerenwelzijn.be

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(VDAB)

Dienst Personen met een arbeidshandicap

Keizerslaan 11

1000 Brussel

Tel.: 0800/30 700 (gratis nummer – elke werkdag van 8u tot 20u)

www.vdab.be

Regionale VDAB-dienst voor personen met een arbeidshandicap –

Oost-Vlaanderen

Kongostraat 7

9000 Gent

Tel.: 09/265.00.93

De Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26                                                                                                                                   

9300  Aalst                                                                                                 

Tel. 0800 97 113 (gratis telefoonnummer)                                                           

Tel. 053 726 272                                                                               

www.vmm.be/heffingen

De Lijn

Centrale dienst

Motstraat 20

2800 Mechelen

015/40.87.11

Tel.: de Lijninfo: 070/22.02.00

www.delijn.be

NMBS

Zie: www.nmbs.be

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

Ellipse Building                                                                                                                                                

Gebouw C                                                                                                                                                            

Koning Albert II- Laan  35                                                                                                                                     

1030 Brussel                                                                                                                                                              

02 226 88 88

Orange

Zie:www.orange.be

Proximus

Zie: www.proximus.be

Base

Zie: www.base.be

Telenet

Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen Klantendienst: tel.: 015/66.66.66

www.telenet.be

VRT ondertiteling

Kamer 6L64                                                                                                                                                           

August Reyerslaan 52                                                                                                                                      

1043 Brussel

http://www.vrt.be/t888_redactie

Vlaamse Infolijn - Teletolk

Meer informatie op:  www.vlaanderen.be/infolijn

www.teletolk.be

Chatten via www.vlaanderen.be

Atos Worldline – Card Stop

070/34.43.44 -

www.cardstop.be
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas