Informatie
Mobiliteit

Parkeerkaart

Wat:

De parkeerkaart geeft in België recht op:

parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
gratis parkeren – mits toestemming van de gemeente – op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter is beperkt

In de andere EU-staten geeft de kaart recht op dezelfde parkeervoorzieningen als de inwoners met een parkeerkaart van die Staat.

Voor wie:

 • personen die zijn getroffen door een blijvende invaliditeit van minimum 80%.
 • personen die minimum 12 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid in het kader van een aanvraag voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
 • personen die lijden aan een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van minstens 50% 
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd.
 • personen die minimum 2 punten scoren voor verplaatsingsproblemen op de zelfredzaamheid-schaal.
 • kinderen die minimum 2 punten scoren voor de categorie verplaatsingsproblemen op de zelfredzaam-heidschaal in het kader van de bijkomende kinderbijslag.
 • burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met tenminste 50% oorlogsinvaliditeit.

Opgelet: de kaart mag slechts gebruikt worden wanneer de titularis vervoerd wordt of het voertuig zelf bestuurt.

Hoe aanvragen:

Via een speciaal formulier bij de dienst bevolking in het gemeentehuis of het “Sociaal Huis”. Het ingevulde formulier wordt voorzien van een foto opgestuurd naar de FODSZ. Samen met het standaardformulier moet een attest worden afgeleverd waaruit blijkt dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden. Wie nog geen officieel attest heeft kan bij de FODSZ een medisch onderzoek tot het verkrijgen van een algemeen attest aanvragen.
De kaart is geldig voor onbepaalde duur tenzij het attest aangeeft dat de handicap voor een beperkte termijn erkend is.

Gratis en goedkoper reizen met het openbaar vervoer voor personen met een handicap

Gratis netabonnement De Lijn

Voor wie:

Een PmH die ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of PmH die een tegemoetkoming krijgt van de FODSZ. Ook wanneer je recht hebt op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen van de VDAB heb je recht op een gratis abonnement.

Hoe aanvragen: 

De kaart wordt normaal gezien automatisch verstuurd naar de rechthebbenden.

Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer voor personen met een visuele handicap

Voor wie:

Personen met een verminderd gezichtsvermogen van minstens 90% kunnen gratis reizen met de bus, tram, metro en trein (tweede klasse).
Deze kaart geeft ook recht op kosteloos vervoer voor een begeleider op het internationale spoorwegnet (niet in België), als je het biljet aankoopt in België. Voor het vervoer met treinen zoals TGV, Thalys, Eurostar… gelden speciale maatregelen voor jou en je begeleider (info: NMBS).

Kaart “kosteloze begeleider”

Wat:

Deze kaart maakt het mogelijk samen te reizen met een ander persoon met één enkel vervoerbewijs. De PmH dient een vervoerbewijs tegen het normale tarief aan te kopen; zijn begeleider reist gratis in dezelfde klas en op hetzelfde traject. De kaart is geldig bij de NMBS, De Lijn en TEC.
Deze kaart kan wel samen gebruikt worden met de “nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer”

Voor wie:

 • personen die zijn getroffen door een blijvende invaliditeit van minimum 80% 
 • personen die minimum 12 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid in het kader van een aanvraag voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap 
 • personen die lijden aan een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van minstens 50% 
 • personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of bij wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd

Hoe aanvragen:

Verkrijgbaar in elk NMBS-station mits voorlegging van een officieel attest waaruit blijkt dat men aan de medische voorwaarden voldoet. De kaart wordt voorzien van een recente pasfoto.

Begeleiderskaart De Lijn

Wat:

De kaart “kosteloze begeleider” is, zoals vermeld ook geldig bij De Lijn.

Kaart verhoogde tegemoetkoming

Indien je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidskosten of een beperkt gezinsinkomen hebt, dan kan je (evenals je echtgenoot of levenspartner en alle personen ten laste) een “kaart verhoogde tegemoetkoming” aanvragen. Deze kaart biedt u 50% korting bij aankoop van biljetten tweede klas op het Belgisch spoorwegnet.

Hoe:

Je vraagt hiervoor bij je ziekenfonds het attest aan waarmee je de kortingskaart kan aanvragen. Met dit attest, je identiteitskaart en een recente pasfoto meld je je aan bij een station naar keuze. De “kaart verhoogde tegemoetkoming” wordt je gratis bezorgd aan het loket.

Met deze reductiekaart kan je ook vermindering krijgen bij de aankoop van een Lijnkaart, BuzzyPazz of Omnipas

Belbus

Doven, slechthorenden en personen met spraakmoeilijkheden kunnen de belbus reserveren via fax. In sommige provincies kan dit ook via e-mail. De Lijn vraagt eenmalig een attest waarop de arts vermeldt dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas