Toegankelijkheid
BTOM

GTB of VDAB zoeken samen met  jou uit op welke BTOM jij recht hebt. BTOM’s zijn Bijzondere TewerkstellingOndersteunende Maatregelen.

 

Vlaamse Ondersteuning Premie (VOP)

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) compenseert de verminderde productiviteit en de kosten van de inschakeling in het beroepsleven en de ondersteuning. Het kan toegekend worden aan een werkgever die een persoon met een arbeidshandicap aanwerft of aanwierf, of aan een zelfstandige met een arbeidshandicap.

De VOP wordt betaald aan de werkgever.

Aanpassing arbeidspost

Dit is aanpassing van de infrastructuur van de werkpost bv. lichtflitssystemen, ringleiding, telefoonversterker, ….

Aanpassing arbeidsgereedschap/-kledij (AG)

Dit zijn mobiele aanpassingen die de werknemer kan meenemen naar een andere job.

Tolk voor dove en slechthorende personen

Er kunnen tolkuren (schrijftolken en VGT- tolken) aangevraagd worden voor in de arbeidssituatie, bij sollicitaties en bij beroepsopleidingen.

 

Tegemoetkoming in de verplaatsingsonkosten van en naar het werk of een opleiding (enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden)
  Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas