Toegankelijkheid
Infrastructuur
 • Tafels best in een U-vorm i.f.v. verstaanbaarheid en spraakafzien (liplezen)

 

 

 • Gereserveerde plaatsen in de klas voor mensen met een auditieve beperking. Bij voorkeur vooraan

 

 • Een rustige ruimte voor individueel computergebruik

 

 • Digitale smartborden zijn een belangrijke visuele hulp, deze zijn minder aangewezen bij luisteroefeningen

 

 • Internetverbinding in het klaslokaal geeft de slechthorende persoon toegang tot visuele communicatiekanalen, zoals smartphone, tablet, etc

 

 • Achtergrondgeluiden (vb. airco) zoveel mogelijk vermijden/uitschakelen

 

 • Visuele (brand)alarmen verhogen het gevoel van veiligheid: een auditief (brand)alarm wordt immers vaak niet gehoord.

 

 • Duidelijk vluchtplan

 

 • Alarmsystemen van liften kunnen uitgerust worden met een SMS functie, zodat de dove of slechthorende persoon bij nood een SMS kan sturen naar de noodcentrale. Hulpmiddelen
 • Schrijftolk
  De schrijftolk noteert alles wat er gezegd wordt, zodat de leerling dit direct kan lezen.

 

 • Geluidsversterking met microfoon

 

 • (Mobiele) ringleiding

Een ringleiding is een draadloos systeem dat ervoor zorgt dat de spraak die door een microfoon geproduceerd wordt door de lesgever (scène, televisie, de radio, de balie, ...enz) door de drager van een hoorapparaat of cochleair implantaat (CI) rechtstreeks in het hoortoestel/CI beluisterd kan worden.
Zet het hoortoestel/CI op T-stand om gebruik te maken van de ringleiding. 
Als er ergens ringleiding aanwezig is, wordt dit doorgaans met dit symbool aangeduid:

 • FM-apparatuur (een draadloze geluidsoverdracht op bepaalde radiofrequenties)
  Momenteel kunnen we de toepassing van individuele FM-apparatuur beschouwen als het hulpmiddel dat de meeste faciliteiten biedt aan de gebruiker ervan. FM-apparatuur bestaat uit een microfoon en een zender enerzijds en een miniatuur ontvanger ter grootte van een flinke pinda anderzijds. De ontvanger wordt aan het hoortoestel bevestigd of ingebouwd. Met het FM-systeem wordt het geluid draadloos van de bron naar het oor gebracht en alle hinder van rumoer of een te grote afstand zijn daarmee overwonnen. Het nadeel van een FM-systeem is dat er altijd een microfoon nodig is bij de bron van het geluid. In situaties met veel en vaak wisselende sprekers is een FM-systeem dus nauwelijks toepasbaar, tenzij telkens de microfoon doorgegeven wordt of op de tafel gelegd wordt. Dit kan in de praktijk in dergelijke situaties nogal eens op bezwaren stuiten. Er zijn echter systemen waarbij tegelijkertijd 2 microfoons gebruikt kunnen worden (zogenaamde teamteaching systemen) en er is ook een technologie waarbij maximaal 10 microfoons gebruikt kunnen worden, een zogenaamd multitalker network.

 

 • Bluetooth-geluidsoverdracht
  Geluidsoverdracht via bluetooth kan gebruikt worden om het geluid van een toestel vb. tv, radio, mp3, pc, gps of een gsm-gesprek rechtstreeks naar het oor van een slechthorende te brengen waardoor het spraakverstaan wordt verhoogd.

Hoofdtelefoon

Met een draadloze hoofdtelefoon die de ontvangen bluetoothsignalen omzet in geluid, kan een slechthorende de geluiden van de toestellen zonder storend achtergrondgeluid rechtstreeks ontvangen in zijn oren.

Hoorapparaten

Met een ontvanger die de bluetoothsignalen kan doorgeven aan zijn hoorapparaat, kan een hoorapparaatdrager de geluiden van toestellen zonder kwaliteitsverlies horen via zijn hoorapparaat. De bluetoothontvanger kan rechtstreeks met het hoorapparaat worden verbonden (directe audiokoppeling of DAI) of via een streamer.

Direct Audio Input (DAI)

De bluetoothontvanger wordt rechtstreeks gekoppeld aan het hoorapparaat. De bluetoothontvanger zet vervolgens het bluetoothsignaal om naar elektrische signaaltjes en het hoorapparaat maakt er geluid van.

Streamer

Een streamer gebruikt een fabrikant-eigen digitale transmissietechnologie om het signaal, ontvangen van de bluetoothzender, naar de hoorapparaten te sturen. Afhankelijk van het merk, heeft deze techniek verschillende namen:

-        e2e Wireless 2.0-technologie

-        earstreamtechnologie

-        digitaal gecodeerde inductieve transmissietechnologie

De hoorapparaten zetten dat signaal om in geluid.

Voordelen

-        Geluidsoverdracht via bluetooth is draadloos.

-        Bluetooth is een open standaard en dus niet merkgebonden.

-        Veel courante apparatuur is standaard voorzien van bluetoothtechnologie.

-         Er kan met mobiele apparatuur worden gecommuniceerd, zonder dat die tevoorschijn moet gehaald worden.

-        Bluetooth is bruikbaar voor iedereen.

Nadelen

-         Bluetooth-geluidsoverdracht werkt slechts over een korte afstand van 10 tot 100 meter.

-        Bluetooth werkt slechts met een beperkt aantal hoorapparaten.

Bij de hierboven besproken hulpmiddelen is een goed werkende techniek… (vb. versterking) onontbeerlijk. Leraars en leerlingen moeten ook goed op de hoogte zijn van de gebruikshandleiding van bepaalde hulpmiddelen. 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas