Toegankelijkheid
Communicatie

Tips en tricks:

  • Spreek mij niet aan vanuit een andere kamer.
  • Laat me niet tegen het licht kijken als je met me praat.
  • Knoop geen uitgebreid gesprek aan als we elkaar niet aankijken.
  • Zorg ervoor dat ik weet waarover jij praat.
  • Spreek de taal die ik het best versta (al dan niet dialect).
  • Herhaling kan vermeden worden: als je me aankijkt en luider, duidelijker en trager praat.
  • Als je toch moet herhalen, doe het dan rustig en liefst met andere woorden. Als herhaling niet lukt, schrijf het dan op.
  • Zeg a.u.b. niet “laat maar”, wind je niet op als ik het niet verstaan heb. Zuchten en met de ogen draaien maken mij zenuwachtig.
  • Ik beslis graag zelf wanneer ik wil deelnemen aan een gesprek of wanneer ik wat rust wil. En als ik wil deelnemen aan het gesprek wil ik       graag dat er een inspanning gedaan wordt om mij volop te betrekken.
  • Durf belangrijke boodschappen van anderen te herhalen.


Duidelijke communicatie rond mogelijke aanpassingen (vb. mobiele ringleiding beschikbaar) is heel belangrijk.
Slechthorende personen moeten goed op de hoogte zijn van het voor hen toegankelijke aanbod op school. Dit kan gecommuniceerd worden via verschillende communicatiekanalen. Deze informatie is bij voorkeur gemakkelijk terug te vinden en vergt niet te veel zoekwerk online of in brochures. 
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas