21/4/2018
25 jaar Ahosa vzw

Een kwarteeuw geleden werd Ahosa vzw opgericht, voor mensen die slechthorend of doof worden in de loop van hun leven, die communiceren met gesproken taal en die in de horende maatschappij willen blijven functioneren.

We staan al 25 jaar op de barricades. Sensibilisatie in verband met toegankelijkheid, preventie, informatie, gesprek, lotgenotencontact, ontspanning zijn enkele pijlers.

We zijn alert voor wat rond ons gebeurt. We zien door de loop der jaren tal van technologische verbeteringen. Hoorapparaten van nu zijn niet wat ze 25 jaar geleden waren. We kennen nu het cochleair implantaat, bluetooth en tal van hulpmiddelen die de slechthorende bijstaan in het dagelijks leven.

Ahosa vzw sensibiliseert, geeft informatie, brengt mensen die slecht horen met mekaar in gesprek en biedt ook ontspanningsactiviteiten aan.

Ahosa vzw werkt samen met ervaringsdeskundigen, met lokale, Vlaamse, Federale diensten en overheden en met privé-instanties om de problematiek waarvoor geijverd wordt op de agenda te zetten.

We gaan verder op hetzelfde elan.

Na 25 jaar is er ook tijd voor vernieuwing. We hebben besloten om onze naam aan te passen. We zijn gestart als Anders Horen door Spraakafzien. Een hele mondvol. We werden bekend als ‘Ahosa’ vzw. Welnu, we blijven Ahosa vzw maar leggen het accent iets anders. Slechthorend worden, ‘anders’ horen, is niet makkelijk. In onze complexe, steeds veranderende samenleving wordt het nog moeilijker. Wij willen er zijn voor de slechthorenden, voor hun omgeving, voor de bredere maatschappij waarin onze slechthorenden leven. Wij willen ‘Anders Horen’ blijven aanpakken, samen met mensen die slecht horen, samen met de omgeving, samen met de maatschappij, samen met jullie. Daarom zullen we vanaf nu heten: ANDERS HOREN SAMEN AANPAKKEN.

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo.

Ahosa vzw kijkt uit naar de volgende 25 jaar!

Agenda

Facebook

Folders/brochures
  Ahosa vzw
Folder_Ahosa_vzw_algemeen.pdf

  Altijd propere oorstukjes
20181001_Altijd_propere_oorstukjes.pdf

  Batterijen voor hoortoestellen
20181001_Batterijen.pdf

  Communicatietips
20181002_Communicatietips.pdf

  DeeBees: Hoe luid is luid
Deebees.pdf

  Tips voor jou en je gesprekspartner
20181001_Tips_voor_goed_en_slecht.pdf

  Slechthorende en dove personen op de arbeidsmarkt
Doof_of_Slechthorend_(Weer)_aan_het_werk.pdf

  Een eigenZINNIGE kijk op hoortoestellen
20181001_Hoortoestellen.pdf

  Hyperacusis
20181001_Hyperacusis.pdf

  Slechthorend? Doof?
20181001_slechthorend_doof.pdf

  Ringleiding, leidraad voor gebruikers
20181001_ringleiding_gebruikers.pdf

  Ringleiding, leidraad voor organisatoren
20181001_ringleiding_organisatoren.pdf

  Wablief!?
Wablief.pdf

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas