Preventie
Help ze niet naar de tuut
Help ze niet naar de tuut. Onder deze titel voert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid een sensibiliseringscampagne rond gehoorschade. En al richt de campagne zich vooral op de jeugd, gehoorschade voorkomen blijft op elke leeftijd belangrijk. De gevolgen draag je immers de rest van je leven mee!

Centraal in de campagne staat de websitewww.helpzenietnaardetuut.be, waar u algemene informatie vindt over oorzaken en gevolgen van gehoorschade. De site geeft ook handige maar vooral eenvoudige tips om uw oren te beschermen tegen gehoorschade. Op de website kunt u ook uw luistergedrag testen en zelf vaststellen welk risico u loopt op gehoorschade en dit aan de hand van enkele vragen.

Het doel van deze campagne is om jong en oud bewust te maken van de gevolgen van gehoorschade. De radiospots starten met een alledaagse situatie zoals een voetbalmatch, een etentje en een kind dat een videospelletje speelt. Na de intro worden de geluiden eerst schel, dan dof en de gesprekken onverstaanbaar, zoals mensen met gehoorschade dergelijke situaties kunnen ervaren. Als je gehoorschade hebt, wordt zelfs een aangename situatie moeilijk of ondraaglijk. Daarom roept het Departement  Leefmilieu, Natuur en Energie op om op een verantwoorde manier om te gaan met geluid.

Bron:http://plusmagazine.knack.be/nl/011-3984-Gehoorschade-moet-je-voorkomen.html
  

© copyright Ahosa vzw - Sint-Lievenspoortstraat 117 - 9000 Gent - Tel.: +32 (0)9/268.26.26 - ahosa@sintlievenspoort.be
Webdesign - Logo - Huisstijl - Pc-problemen - www.letscommunicate.be Sint-Niklaas